Cliëntenorganisaties onaangenaam verrast over uitkomsten evaluatie Wet zorg en dwang

Onlangs is de tweede fase van de evaluatie van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en Wet zorg en dwang (Wzd) gepubliceerd. Alzheimer Nederland, KansPlus, het LSR, LFB, Per Saldo en Ieder(in) zijn onaangenaam verrast door de aanbevelingen. Daarom hebben we een aantal punten onder de aandacht gebracht van de leden van de Eerste en Tweede kamer.

De evaluatie is eenzijdig en onvolledig
De Wvggz en Wzd dienen de rechtspositie te borgen van mensen met een psychiatrische aandoening, verstandelijke beperking, psychogeriatrische aandoening en gelijkgestelde aandoeningen, die met onvrijwillige zorg te maken hebben. De tweede fase van de wetsevaluatie levert veel kritiek op de Wvggz en de Wzd. De onderzoekers komen tot een groot aantal aanbevelingen die volgens hen zijn aangedragen door verschillende respondenten.

In de evaluatie ontbreekt echter het perspectief van de mensen (en hun naasten) die met onvrijwillige zorg te maken hebben. Terwijl het mede vanuit het VN-verdrag Handicap, juist zo van belang is hen te betrekken bij ontwikkelingen en de implementatie van beleid en wetgeving. En om sámen met de betrokken cliënt- en naastenorganisaties het cliëntperspectief te borgen bij eventuele aanpassingen of wetswijzigingen.

Verder missen wij aandacht voor de positieve ervaringen met de Wzd. Ook die ervaringen bieden perspectief van de cliënt en vertegenwoordiger op de opbrengsten van de wetten in de praktijk. De evaluatie is wat ons betreft dan ook eenzijdig en onvolledig.

Neem meer tijd voor goede implementatie van de Wzd
De praktijk laat verder zien dat er nog grote inspanningen nodig zijn om de wet goed uit te voeren. Ondanks dat de Wzd al drie jaar van kracht is, is deze nog niet door alle zorgaanbieders goed geïmplementeerd. Ook is de uitvoering van de Wzd voor mensen die gebruik maken van een pgb op sommige punten niet goed geregeld. Daarnaast hebben veel zorgprofessionals nog steeds te weinig kennis over de Wzd. Dat geldt ook voor de mensen (en hun naasten) die te maken hebben met onvrijwillige zorg. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een enquête die Ieder(in) heeft uitgezet bij de personen en hun vertegenwoordigers die te maken hebben met de wet. De uitkomsten hiervan publiceren we binnenkort.

We vragen de minister dan ook om de huidige wet te handhaven, de implementatie ervan te stimuleren en de rechtspositie van mensen die te maken hebben met onvrijwillige zorg te blijven borgen.

Lees hier de volledige brief: 23-0851-Brief-in-reactie-op-de-tweede-fase-van-de-evaluatie-van-de-Wvggz-en-Wzd

Bron: iederin.nl