Jaarverslag KCOZ 2023

De klachtencommissie onvrijwillige zorg (verder de KCOZ of de commissie) behandelt sinds
2020 klachten op basis van artikel 55 Wet Zorg en Dwang (Wzd). De KCOZ is ingesteld door
de brancheorganisaties ActiZ en VGN, en de cliëntenorganisaties Ieder(in), KansPlus, LOC
Waardevolle Zorg en LSR.

In dit verslag worden de klachtzaken uit 2023 in getal weergegeven met daarbij een korte
toelichting en uitleg over geconstateerde bijzonderheden. We vergelijken de cijfers ook met
voorgaande jaren. Alle uitspraken van de KCOZ, het reglement en algemene voorlichting
over de werkwijze zijn te vinden op de website www.KCOZ.nl

Lees hier het jaarverslag