Verbetersignalement mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag

Het Zorginstituut heeft een Verbetersignalement naar Minister van Ark gestuurd over mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag. Het Verbetersignalement beschrijft op welke punten de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag verbeterd kan worden.

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het Zinnige Zorg-project ‘Mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag’.  Eerder publiceerden we een bericht over het rapport ‘Samen een modus zoeken’ dat tot stand is gekomen in samenwerking met KansPlus. Hiervoor is onderzoek gedaan naar de ervaringen en rollen van verwanten bij de zorg van hun naaste met een verstandelijke beperking en probleemgedrag.

‘Samen een modus zoeken’ is een van drie onderzoeken die het Zorginstituut gedaan heeft naar beeldvorming en diagnostiek bij mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag en die geleid hebben tot het Verbetersignalement.

In het Verbetersignalement staan afspraken voor betere zorg:

  1. bijscholing van zorgverleners in beeldvorming en diagnostiek.
  2. zorginstellingen gaan meer volgens de richtlijn ‘Probleemgedrag’ werken.
  3. de richtlijn wordt aangepast voor familie en voor mensen met een verstandelijke beperking.
  4. controle op gebruik van de richtlijn.

De verwachte resultaten van deze afspraken zijn:

  • altijd zorgvuldig uitgevoerde beeldvorming en diagnostiek
  • iedereen met probleemgedrag krijgt beeldvorming en diagnostiek volgens de richtlijn
  • mensen met probleemgedrag en hun familie worden beter betrokken bij het zorgproces

De brief van het Zorginstituut aan minister van Ark met daarin het Verbetersignalement is te lezen via deze link.