Reactie Kamerbrief minister Helder over pgb

KansPlus, Sien, Dit Koningskind, Helpende Handen en EMB Nederland vragen in een brief over het persoonsgebonden budget (pgb) het volgende aan minister Helder en aan de Vaste commissie van VWS:

  • Ouderinitiatieven: elke bewoner/budgethouder moet de mogelijkheid hebben om zelf te bepalen welke zorg hij wil, hoe vaak, op welke manier en van wie. Ouder- of bewonersinitiatieven moeten ook in toekomst pgb gefinancierd kunnen blijven.
  • Informele zorg: in veel situaties levert de inzet van naasten met een pgb kwalitatief goede zorg op en is bovendien veel goedkoper dan wanneer alle zorg door professionals verricht wordt. Wij vinden dat we juist, bij de huidige en toekomstige personeelstekorten, blij moeten zijn dat ouders en familieleden tegen een vergoeding voor hun naasten willen zorgen. Wij pleiten voor een betere rechtspositie voor deze groep naasten en vertegenwoordigers.
  • Maak het makkelijker: wij vragen om administratieve verlichting, geen stopzetting van de vergoeding vanuit het pgb voor de slaapwacht  en één toegangsloket.

De brief is een reactie op de Kamerbrief over pgb die mevrouw Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport, op 20 mei 2022 naar de Tweede Kamer stuurde. Deze Kamerbrief kunt u hier lezen.

De organisaties vragen nadrukkelijk om het pgb te behouden, te verbeteren en te vereenvoudigen. En om de input van de brief mee ten nemen in de voorbereiding van het commissiedebat over het pgb op 23 juni.

Lees hier de volledige brief aan minister Helder.