Minister Helder: PGB voor wooninitiatieven blijft

Minister Conny Helder laat op 8 juli 2022 weten dat het pgb beschikbaar blijft voor kleinschalige wooninitiatieven. ‘Veel van deze pgb gefinancierde wooninitiatieven zijn een aanvulling op de zorg in natura en versterken juist de bedoeling van pgb: eigen regie over hoe de zorgvraag wordt ingevuld.

Eerder stelde ze in een Kamerbrief (op 20 mei 2022): ‘Wooninitiatieven die feitelijk als zorg in natura functioneren moeten niet meer (structureel) via pgb gefinancierd worden’. Op dit voornemen ontving de minister diverse reacties, waaronder van KansPlus samen met vier andere belangenverenigingen (op 23 juni 2022).

De minister blijft bij wel haar voornemen om te bezien of initiatieven waarbij er geen (of zeer onvoldoende) sprake is van eigen regie, beter passen bij zorg in natura op basis van gecontracteerde zorg in plaats van financiering middels pgb.

De minister kondigt aan samen met Per Saldo, BVKZ en andere betrokken partijen nader te gaan verkennen wat minimale eisen aan eigen regie zijn en op welke manier die vorm moeten krijgen in een wooninitiatief.

Lees hier de volledige Kamerbrief van minister Helder van 8 juli 2022.

Zie ook: https://www.pgb.nl/minister-pgb-voor-wooninitiatieven-blijft/ en https://www.sien.nl/actueel/15490-pgb-blijft-wel-beschikbaar-voor-kleinschalige-wooninitiatieven.html