Eindrapportage vragenlijst 'Beeldvorming bij probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking'

In juni 2022 zijn door de beroepsverenigingen NVO, NIP, NVAVG, BPSW, V&VN en de VGN en KansPlus vragenlijsten uitgezet onder zorgprofessionals en zorgaanbieders werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en onder cliënten, naasten en wettelijk vertegenwoordigers. (Zie https://www.kansplus.nl/2022/06/14/vragenlijst-over-)beeldvorming-bij-volwassenen-met-een-verstandelijke-beperking-en-onbegrepen-gedrag/)

Het doel van deze vragenlijsten was om meer inzicht te krijgen in hoeverre cliënten, naasten en wettelijk vertegenwoordigers, zorgprofessionals en zorgaanbieders bekend zijn met, en/of werken volgens de ‘geest van’ de multidisciplinaire richtlijn ‘Probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking’. En dan met name ten aanzien van het hoofdstuk ‘Beeldvorming’.

De belangrijkste uitkomsten zijn:

  • dat zorgprofessionals wel of enigszins bekend zijn met de multidisciplinaire richtlijn, maar grotendeels geen scholing hebben gevolgd over de richtlijn
  • dat er een diversiteit is aan modellen en methoden om tot integratie van diagnostiek en beeldvorming te komen
  • dat bij beeldvorming en diagnostiek blijkt dat betrokkenheid van naasten en/of wettelijk vertegenwoordigers niet vanzelfsprekend is
  • er liggen verbetermogelijkheden ten aanzien van verwachtingen over ieders rol, taak, verantwoordelijkheden, in de multidisciplinaire samenwerking tussen de betrokken professionals onderling en in de samenwerking met cliënt/naasten.
  • er een behoefte is aan praktische handvatten voor implementatie van de multidisciplinaire richtlijn en/of een kader om tot geïntegreerde verslaglegging te komen.

Het rapport is de uitwerking van één van de acties zoals omschreven in het verbetersignalement van het Zinnige Zorg onderzoek van het Zorginstituut Nederland naar mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag. Het volledige rapport en de aanbevelingen kunt u hier lezen.

In 2023 zullen de aanbevelingen uit deze rapportage uitgewerkt worden door de betrokken organisaties.

DEF rapportage vragenlijsten richtlijn probleemgedrag_december 2022